Vikarordning


I utgangspunktet skal legene ved Bygnes kommunale legekontor dekke hverandre ved fravær (sykdom, kurs, ferie).  Noen ganger kan det hende vi må bruke annen lege som vikar, på et annet legesenter. Dette skal du få informasjon om når du henvender deg til oss.

Om din faste lege ikke er tilgjengelig, vil du få tilbud om time hos hennes/hans vikar. Vikarordningen gjelder helst i de tilfeller det er behov for øyeblikkelig hjelp. Andre ting (fornye resept, rutinekontroll osv) er det en fordel du ordner med din faste lege når han/hun er tilstede.

Dersom du mot formodning ikke skulle få tak i din fastlege eller hans/hennes vikar på dagtid, kan du ved behov for øyeblikkelig hjelp kontakte Haugesund daglegevakt. Men dette er ordning som kun skal brukes når det er strengt nødvendig.

Tlf Daglegevakten Åkra/Haugesund: 116117

Ved livstruende skade/sykdom: ring 113.

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret