Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste attester


Normaltariffen bestemmer hva de vanlige tjenestene ved vårt kontor koster (prisliste skal henge på venterom lett synlig). Men en del attester o.l. er ikke med på denne prislisten, og fastsettes av legekontoret selv. Vi tar betalt omtrent som andre legekontor i kommunen.

Bygnges Legesenter har følgende takster på legeattester. Priser gjelder fra 1/7-2019.

Førerkort:

 • Helseattest  Kr. 650
 • Helseattest ved alder over 75 år:  Kr. 750

 

Idrett:

 • 1. gangs undersøkelse (helbredserklæring) Kr. 250
 • Senere undersøkelser Kr. 200
 • Sportsdykkere Legeundersøkelse (Norges Dykkerforbund) Kr. 800
 • Norges Motorsportforbund Kr. 400
 • Dopingsskjema Kr. 400

 

Militære helbredsattester:

 • Skjema 4151 Kr. 400
 • Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser Kr. 300
 • Helseattest for utskrivningspliktige Kr. 400
 • Tjeneste i Norges internasjonale styrker Kr. 650

 

Oljedirektoratet:

 • Nordsjø-attest: Legeundersøkelse av arbeidstakere på den norske kontinentalsokkel (Blankett I-1149) Kr. 1000

 

Kommune:

 • Legeerklæring til transporttjenesten for funksjonshemmede Kr. 225

 

Politietaten:

 • Aspiranter til politi- og lensmannsetaten Kr. 680
 • Elever til Politiskolen Kr. 680

 

Posten:

 • Søkere til Posten (fastsatt skjema) Kr. 580
 • Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 Kr. 35

 

Sosialdepartementet:

 • Legeattest for oppfostrer, skjema 2102 Kr. 410
 • Legeattest for adoptivforeldre Kr. 430
 • Statens Arbeidstilsyn: Undersøkelse av innaskjærs dykkere Kr. 1500
 • Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere Kr. 300

 

Diverse:

 • Fallskjermhoppere Kr. 800
 • Norges Røde Kors Helbredsattest Kr. 500
 • Sivilforsvaret: SF-skjema 17 Kr. 370

 

Ved enkelte attester kan der komme tillegg for:

 • EKG Kr. 130
 • Spirometri (pusteprøve) Kr. 280
 • Audiometri (hørselprøve) Kr. 90
 • Blodprøver Kr. 92

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret