Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss - de kommunale legene


Bygnes Legesenter ble etablert i 2010. Legesenteret består av 3 kommunalt ansatte leger og 1 lege med privat praksis (dr Lund). De kommunale legene jobber i 60-70 % stilling som fastlege med fast lønn. De jobber i tillegg med andre kommunale oppgaver (helsestasjon, sykehjem m.m.). 

Den kommunale delen av legesenteret har sin egen hjemmeside som du nå er inne på. 

Vi ønsker at Bygnes Legesenter skal være et moderne legesenter som kan tilby alt det som andre legekontor kan tilby. Vi ønsker å bruke gode teknologiske løsninger, til beste for pasientene og de ansatte, for å få en effektiv og god drift.

Vi ønsker å ha fokus på kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet. Din tilbakemelding som pasient er viktig for oss! Om du er fornøyd eller misfornøyd; la oss få høre det.

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre pasienter, og gi et godt og forsvarlig medisinsk tilbud. Vi ønsker å skape en god arbeidsplass for de ansatte, med kontinuitet og stabilitet på personalsiden. Vi ønsker oss fornøyde pasienter, som stoler på at vi gjør det vi skal!

Hilsen alle oss på Bygnes Legesenter

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret