Viktig informasjon om Koronaviruset

Kontroll vanlige sykdommer


DIABETES

Vi følger nasjonale retningslinjer på dette området. 

Kontrollhyppigheten bør individualiseres. Som en hovedregel anbefales enklere rutinekontroller hver 2.-6. måned, men med en grundigere kontroll minst en gang i året (årskontroll).

Ved en stabil situasjon uten senkomplikasjoner eller annen kompliserende sykdom, kan intervallet være lengre enn i de tilfeller behandlingsmålene ikke nås eller pasienten har somatisk eller psykisk tilleggssykdom eller en vanskelig livssituasjon.

På årskontroll er det grundigere sjekk med blodtrykk, EKG, blodprøver, syn, følelse føtter, langtidsblodsukker (HbA1c), vekt, urinprøve m.m.

 

HJERTE/KAR-SYKDOM

Vi følger nasjonale retningslinjer på dette området.

Samtidig som det er bra å forebygge hjertesykdom og hjerneslag ved å holde blodtrykk og kolesterol nede, må vi ikke overbehandle befolkningen.

Mange pasienter får tilbud om behandling for å få lavere blodtrykk og/eller kolesterol. Om du bør tilbys en slik behandling avhenger av flere faktorer og en samlet risikovurdering.

 • Alder
 • Hjerte-kar sykdom i nær familie
 • Vekt
 • Livsstil
 • Kolesterolverdi
 • Blodtrykk

Det er viktig å slutte å røyke, være aktiv fysisk, ha et bevisst kosthold og være måteholden med alkohol. Fastlegen din kan hjelpe deg med å ta nødvendige grep.

 

LAVT STOFFSKIFTE (hypothyreose)

Hyppighet av kontroller

 • Pasient med nyoppdaget hypotyreose bør få oppfølging med 6 ukers til 3 måneders intervall
 • Når tilstanden er velbehandlet, kan intervallet økes til 3-6 måneder
 • Pasienter på vedlikeholdsdosering trenger årlige oppfølginger
 • Ved behov for å justere tyroksindosen under oppfølging, bør pasienten kontrolleres igjen om 2-3 måneder med fritt T4 og TSH
 • Pasienter med ubehandlet subklinisk hypotyreose bør kontrolleres med 6 - 12 måneders intervall

Etter doseendring

 • Det går 6-12 uker før TSH-nivået i blodet reflekterer den nye L-tyroksindoseringen
 • Ved tvil om indikasjon om tyroksinbehandling bør behandlingen trappes ned/seponeres og TSH kontrolleres

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret