Viktig informasjon om Koronaviruset

Klager


Klage eller tilbakemelding?

Vi håper at du som pasient blir fornøyd med oss her på Bygnes legesenter. Noen ganger kan det allikevel være at du som pasient ikke er fornøyd, enten med den behandlingen du har fått av legen, eller hvordan legekontoret er organisert. Vi ønsker da at du gir oss tilbakemelding på dette, da det er en viktig del av kvalitetsarbeidet vårt. Bruk gjerne vår "ris&ros-kasse" som blir hengt opp på venterommet i juni 2014, eller gi oss muntlig tilbakemelding når du er på legesenteret.

1) Dersom du ønsker å klage på måten legesenteret er organisert på, kan du klage direkte til legesenteret (det er i juni 2014 satt opp en forslagskasse på venterommet). Eksempler på dette er om du mener det er for lang ventetid for å få time, for mye venting på venterommet eller vanskelig å komme gjennom på telefonen. Du sender skriftlig klage til Bygnes legesenter, postboks 54, 4291 Kopervik. Kopi av klagen kan gå til kommuneoverlegen i kommunen.

2) Dersom du ønsker å klage på selve behandlingen legen har gitt deg, så må en klage sendes til Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil kunne ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen. Ved særleg grove rettsbrot vil Fylkesmannen sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Fylkesmannen i Rogaland,  Postboks 59, 4001 Stavanger

 

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret