Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


FERIEOVERSIKT SOMMEREN 2021

16. juni 2021 kl. 13:52

Neli Kolarova: ferie i uke 24, 25, 34 og 35

Alina Sørsensen: ferie i uke 29, 30, 31 og 32

Liv Lundemoen: ferie i uke 29, 30, 31 og 32

Julie Reinertsen: ferie i uke 30 og 31

Eirik Opheim Bækkelund (vikar for Miriam Netland Iversen): ferie i uke 29, 32 og 33

PASIENTENE SOM KOMMER TIL AVTALT TIME HOS LEGENE PÅ BYGNES LEGESENTER

16. mars 2020 kl. 15:22

For de pasientene som skal komme til legeundersøkelse:

Av smittevernhensyn ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon dersom du har luftveissymptomer/feber eller lignende. 

 

CORONAVIRUS

16. mars 2020 kl. 14:16

KORONAVIRUS

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret eller legevakten. Dette er for å hindre og begrense evt. smitte.

Vi anbefaler pasienter om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttes hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dersom du oppfyller kriteriene for å teste for Koronavirus, skal du kontakte Korona-tlf (ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. Er du i tvil om du skal testes kontakt følgende tlf nr:

Tlf Korona-telefon: 52 81 23 60 (tlf-tid 08-22)  eller Virusinformasjonstelefonen 815 55 015 (hverdag 08-18 og helger 09-16)

Vi ber om ditt samarbeid og håper at begrensningen og reglene for Koranavirus blir overholdt og respektert.

Takk

 

English

Coronavirus

In case of suspected coronavirus, we ask that you DO NOT show up unannounced at the doctor's office or emergency room (legevakt) . This is to prevent or limit any spread of infection. We advise patients to stay updated on the Public Health Institute's website for the latest information on the coronavirus. There are also updated travel advice and information on who to test for coronavirus infection. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

If you meet the criteria for testing for coronavirus, corona-phone service, Do not show up unannounced. An agreement will then be made with you about where and how to test. If you have any doubts about whether you should be tested contact this following phone numbers:

Corona-phone service: 52 81 23 60 (open 08-22)  or Virus informationphone:  815 55 015 (open man-fri  from 08-18 and lør-søn from 09-16) 

We ask for your cooperation and hope that restriction and rules concerning coronavirus will be respected.

Thank you

 

 

Hvis du mistenker at du er smittet av Coronavirus må du kontakte fastlegen  pr telefon

og ikke oppsøke legekontoret eller legevakten direkte.

Dette gjelder spesielt reisende som har vært i områder med lokal smittespredning, og som blir syke med luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst.

Pasienter med symptomer fra luftveiene (hoste,tett nese, vond hals, forkjølelse- og influensasymptomer osv,) bes om IKKE møte opp på legesenteret eller legevakten, men først ta kontakt elektronisk eller på telefon til FASTLEGEN sin. 

Folkehelseinstituttets informasjonsside om Coronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Dersom du de siste 14 dagene har vært i

områder med vedvarende spredning skal du:

  • ikke gå på jobb
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nærkontakt med andre

 Dersom du har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland) fra 17.03.20. Da skal du være i karantene 14 dager fra den dagen du kom hjem.

Slik forebygger du smitte !!

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. Prøv å unngå og ta deg i ansiktet.

Vask hendene ofte og nøye. Spesielt når du har vært ute blant folk.

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen.

 

 

 

 

NY INFORMASJON FRA BYGNES LEGESENTER

24. juli 2019 kl. 15:17

Husk at du er sikrere på å få kontakt med kontorpersonalet ved å benytte SMS eller nettsiden/app'en HELSERESPONS.NO istedenfor på telefon.

Hvis du trenger AKUTT LEGEHJELP - Ring vårt legekontor 52810199 og velg 2 for å komme til øyeblikkelig hjelp telefon  --- VED FARE FOR LIV OG HELSE RING NØDNUMMERET 113.

 

 

 Hvis du kommer innom kontoret, har vi dessverre som regel ikke mulighet til å gi time der og da, men evt. på et nærmere angitt tidspunkt senere på dagen.

Alle leger på Bygnes legesenter har ulike oppdrag i kommune eller helseforetak i tillegg til Fastlegejobben. Det betyr at de ikke er tilgjengelig hver dag.

Du finner en nærmere angivelse av hvilke dager i uken fastlegen din er tilstede på forsiden.

 

 Hvis du skal måle INR og få dosert MAREVAN?

Dette er eneste pasientkategori som kan komme direkte uten timeavtale. Meld fra i luken når du kommer, du vil da bli satt opp på laboratorie-timelisten. Legen kommer inn i bildet når INR-svaret foreligger. Vi ønsker at pasientene selv passer på å komme til INR-måling når egen fastlege er tilstede. En egen oversikt over dette finnes på forsiden. Dersom denne pasientkategorien ønsker å ha samtale med fastlegen utenom INR dosering, må de bestille time.

 

 

NYTTIG INFORMASJON FOR ALLE PASIENTER:

 

Hvis du IKKE KOMMER GJENNOM PÅ TELEFON: Send en melding på SMS eller helserespons.no

 

Hvis du trenger å gi legen en KORT BESKJED ELLER SPØRSMÅL PER TELEFON?

Ring eller kontakt oss på samme måte som angitt i avsnittet over og oppgi din beskjed. Du vil enten få tilbakemelding fra fastlegen via hjelpepersonallet eller høre fra fastlegen selv innen 2 virkedager.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING:

De fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift. Din arbeidsgiver vil gi deg beskjed om dette og er pliktet til å gi deg beskjed dersom du ikke har flere egenmeldingsdager igjen. Sykemelding gis som hovedregel etter maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det har ingen hensikt å bestille time for sykemelding før dette. Dersom du har fravær fra jobb utover egenmeldingsdagene dine må du ta kontakt med legekontoret for å få vurdering av arbeidsevne. Legen har ikke mulighet til å tilbakedatere en sykemelding dersom du ikke har vært i kontakt med oss for det aktuelle tidligere.

 

Hvis du trenger en RESEPT PÅ FAST MEDISIN:  Da kan du bestille med SMS eller send melding via helserespons.no. Hovedregelen er at e-resept genereres av fastlegen. Dette skjer som regel innen 2 virkedager. Du kan sjekke om resepten er klar på helserespons.no. Bruker du et vanedannende legemiddel som ikke er gitt på blåresept? Da må du bestille legetime for å vurdere videre behov og toleranse for medikamentet før fornyelse av resepten.

 

GRAVIDE: Bestill time som angitt over. Første svangerskapskontroll er i uke 8-12 (svangerskapsprøver kan først tas i 12. svangerskapsuke). Det anbefales at gravide har første samtale med jordmor før uke 12 og bestiller legetime til første svangerskapskontroll i uke 12. Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide til hver time.

 

Hvis du tror at du har BLÆREKATAR: Ta kontakt og bestill time. Husk å ta med urinprøve.

 

Hvis du ønsker å FJERNE FØFLEKK eller lignende? Bestill time. Legen vil som regel vurdere føflekken og så sette opp på ny time for fjerning/ innsending.

 

Hvis du ønsker å ta en BLODPRØVE: Hovedregelen er at ingen skal ta blodprøver før lege har vurdert indikasjonsstilling og hvilke prøver som skal tas. Man må derfor inn til en legetime først.

 

Hvis du synes det går FOR LANG TID TIL DU HØRER NOE FRA LEGEN etter at du har tatt blodprøver eller andre undersøkelser? Hovedregelen er at legen tar kontakt hvis det er gjort avvikende funn som bør kontrolleres eller følges opp. Vi har ikke kapasitet til å informere om normale prøvesvar, men dette kan du avtale i hvert enkelt tilfelle med fastlegen din.

 

Har du blitt HENVIST TIL BILLEDDIAGNOSTIKK (Røntgen, Ultralyd, CT, MR) må du selv bestille oppfølgingstime hos din fastlege 2 uker etter bildetakingen. Det tar som hovedregel 10 virkedager før beskrivelsene mottas.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING ELLER FORLENGELSE AV SYKEMELDING? Bestill time som angitt over hvis ikke annet er konkret avtalt med fastlegen din.

 

Hvis du trenger FØRERKORTATTEST?: Bestill time som angitt over. Husk å ta med evt. briller til synstesten.

 

Hvis du trenger SJØMANNSATTEST/OFFSHOREATTEST? Bestill time som angitt over hos Dr. Ertvaag, som er godkjent sjømannslege og petroleumslege.

 

Hvis du er MISFORNØYD MED FASTLEGEN DIN: Vårt ønske er at du tar dette opp med legen din i forbindelse med en time. Kanskje kan evt. misforståelser oppklares. Ofte vil en ærlig tilbakemelding være nyttig for legen og noen ganger vil det kunne åpne opp og legge til rette for en bedre relasjon mellom lege og pasient. Dersom du fortsatt vil bytte fastlege gå til portal for å bytte fastlege på helsenorge.no: Bytte fastlege

 

Hvis DU GLEMMER TIMEN DIN? Hovedregelen er at du må dekke tapt arbeidsfortjeneste for fastlegen, fordi du har opptatt en time. Dette utgjøres av egenandel og tapt trygderefusjon + et faktureringsgebyr. Husk å bestille ny time hvis problemstillingen  fortsatt er akutell.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret