Aktuelt


OFFSHOREATTEST

19. mai 2022 kl. 08:41

Trenger du offshoreattest og har fastlege ved Bygnes legesenter?

Vi har nå godkjent petroleumslege, ta kontakt med oss på telefon 52810199 eller via Helserespons.no for timebestilling. 

Egenerklæringsskjema, se link nedenfor, fylles ut og tas med på timen.

1360224682_2.pdf (helserespons.no)

LIV LUNDEMOEN I SPESIALISERING

24. mars 2022 kl. 09:24

Liv Lundemoen skal ha sykehuspraksis fra den 19.september 2022 og vil etter planen være tilbake i mars 2023.

Dersom du har Liv Lundemoen til fastlege og trenger å fornye resepter eller har behov for legetime - ta kontakt med oss og du vil få tildelt time hos en av de andre legene ved senteret vårt.

KORONAVIRUSET

30. september 2021 kl. 14:03

Informasjon om koronaviruset for Karmøy finner du på linken nedenfor:

 

Korona - Karmøy kommune (karmoy.kommune.no)

 

KONTAKT LEGESENTERET

24. juli 2019 kl. 15:17

TELEFONNUMMERET TIL BYGNES LEGESENTER: 52810199

Husk at du også kan ta kontakt med kontorpersonalet ved å benytte SMS eller nettsiden/app'en HELSERESPONS.NO

Hvis du trenger AKUTT LEGEHJELP - Ring vårt legekontor 52810199 og velg 2 for å komme til øyeblikkelig hjelp telefon  --- VED FARE FOR LIV OG HELSE RING NØDNUMMERET 113.

 

 

 Hvis du kommer innom kontoret, har vi dessverre som regel ikke mulighet til å gi time der og da, men evt. på et nærmere angitt tidspunkt senere på dagen.

Alle leger på Bygnes legesenter har ulike oppdrag i kommune eller helseforetak i tillegg til Fastlegejobben. Det betyr at de ikke er tilgjengelig hver dag.

Du finner en nærmere angivelse av hvilke dager i uken fastlegen din er tilstede på forsiden.

 

 Hvis du skal måle INR og få dosert MAREVAN?

Dette er eneste pasientkategori som kan komme direkte uten timeavtale. Meld fra i luken når du kommer, du vil da bli satt opp på laboratorie-timelisten. Legen kommer inn i bildet når INR-svaret foreligger. Vi ønsker at pasientene selv passer på å komme til INR-måling når egen fastlege er tilstede. En egen oversikt over dette finnes på forsiden. Dersom denne pasientkategorien ønsker å ha samtale med fastlegen utenom INR dosering, må de bestille time.

 

 

NYTTIG INFORMASJON FOR ALLE PASIENTER:

 

Hvis du IKKE KOMMER GJENNOM PÅ TELEFON: Send en melding på SMS eller helserespons.no

 

Hvis du trenger å gi legen en KORT BESKJED ELLER SPØRSMÅL PER TELEFON?

Ring eller kontakt oss på samme måte som angitt i avsnittet over og oppgi din beskjed. Du vil enten få tilbakemelding fra fastlegen via hjelpepersonallet eller høre fra fastlegen selv innen 2 virkedager.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING:

De fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift. Din arbeidsgiver vil gi deg beskjed om dette og er pliktet til å gi deg beskjed dersom du ikke har flere egenmeldingsdager igjen. Sykemelding gis som hovedregel etter maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det har ingen hensikt å bestille time for sykemelding før dette. Dersom du har fravær fra jobb utover egenmeldingsdagene dine må du ta kontakt med legekontoret for å få vurdering av arbeidsevne. Legen har ikke mulighet til å tilbakedatere en sykemelding dersom du ikke har vært i kontakt med oss for det aktuelle tidligere.

 

Hvis du trenger en RESEPT PÅ FAST MEDISIN:  Da kan du bestille med SMS eller send melding via helserespons.no. Hovedregelen er at e-resept genereres av fastlegen. Dette skjer som regel innen 2 virkedager. Du kan sjekke om resepten er klar på helserespons.no. Bruker du et vanedannende legemiddel som ikke er gitt på blåresept? Da må du bestille legetime for å vurdere videre behov og toleranse for medikamentet før fornyelse av resepten.

 

GRAVIDE: Bestill time som angitt over. Første svangerskapskontroll er i uke 8-12 (svangerskapsprøver kan først tas i 12. svangerskapsuke). Det anbefales at gravide har første samtale med jordmor før uke 12 og bestiller legetime til første svangerskapskontroll i uke 12. Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide til hver time.

 

Hvis du tror at du har BLÆREKATAR: Ta kontakt og bestill time. Husk å ta med urinprøve.

 

Hvis du ønsker å FJERNE FØFLEKK eller lignende? Bestill time. Legen vil som regel vurdere føflekken og så sette opp på ny time for fjerning/ innsending.

 

Hvis du ønsker å ta en BLODPRØVE: Hovedregelen er at ingen skal ta blodprøver før lege har vurdert indikasjonsstilling og hvilke prøver som skal tas. Man må derfor inn til en legetime først.

 

Hvis du synes det går FOR LANG TID TIL DU HØRER NOE FRA LEGEN etter at du har tatt blodprøver eller andre undersøkelser? Hovedregelen er at legen tar kontakt hvis det er gjort avvikende funn som bør kontrolleres eller følges opp. Vi har ikke kapasitet til å informere om normale prøvesvar, men dette kan du avtale i hvert enkelt tilfelle med fastlegen din.

 

Har du blitt HENVIST TIL BILLEDDIAGNOSTIKK (Røntgen, Ultralyd, CT, MR) må du selv bestille oppfølgingstime hos din fastlege 2 uker etter bildetakingen. Det tar som hovedregel 10 virkedager før beskrivelsene mottas.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING ELLER FORLENGELSE AV SYKEMELDING? Bestill time som angitt over hvis ikke annet er konkret avtalt med fastlegen din.

 

Hvis du trenger FØRERKORTATTEST?: Bestill time som angitt over. Husk å ta med evt. briller til synstesten.

 

SJØMANNSATTEST/OFFSHOREATTEST? Vi har desverre pr. i dag ingen sjømannslege/petroleumslege.

 

Hvis du er MISFORNØYD MED FASTLEGEN DIN: Vårt ønske er at du tar dette opp med legen din i forbindelse med en time. Kanskje kan evt. misforståelser oppklares. Ofte vil en ærlig tilbakemelding være nyttig for legen og noen ganger vil det kunne åpne opp og legge til rette for en bedre relasjon mellom lege og pasient. Dersom du fortsatt vil bytte fastlege gå til portal for å bytte fastlege på helsenorge.no: Bytte fastlege

 

Hvis DU GLEMMER TIMEN DIN? Hovedregelen er at du må dekke tapt arbeidsfortjeneste for fastlegen, fordi du har opptatt en time. Dette utgjøres av egenandel og tapt trygderefusjon + et faktureringsgebyr. Husk å bestille ny time hvis problemstillingen  fortsatt er akutell.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Bygnes Legesenter


Bilde som representerer legekontoret