Aktuelt


INFLUENSAVAKSINE

3. oktober 2019 kl. 14:26

Bygnes Legesenter får inn influensavaksiner 23.10.19.

Det koster kr. 200,-  for vaksinen og å få sette inn vaksinen.

Det koster kr. 50,-  for å få sette inn vaksinen hvis du har   vaksinen med selv.

NY INFORMASJON FRA BYGNES LEGESENTER

24. juli 2019 kl. 15:17

Husk at du er sikrere på å få kontakt med kontorpersonalet ved å benytte SMS eller nettsiden/app'en HELSERESPONS.NO istedenfor på telefon.

Hvis du trenger AKUTT LEGEHJELP - Ring vårt legekontor 52810199 og velg 2 for å komme til øyeblikkelig hjelp telefon  --- VED FARE FOR LIV OG HELSE RING NØDNUMMERET 113.

 

 

! Fra 12.08.2019 skal legekontoret starte et prøveprosjekt, << TIME PÅ DAGEN>> for PASIENTENE SOM GÅR TIL DR. ELISABETH ERTVAAG.

Målet er å bedre helsetilbudet til pasientene ved å tilby time på dagen eller dagen etter. Det vil da ikke være mulig å bestille time frem i tid. Dette for å unngå flere ukers ventetid til ledig time. Denne type timebok er prøvd på flere legekontorer nasjonalt og internasjonalt, med gode resultater og fornøyde pasienter. Dersom dette lykkes også på Bygnes Legesenter, vil det bli vurdert å utvide tilbudet til alle pasientene på legesenteret.  Fastlegen din vil fortløpende vurdere om du vil ha behov for å kunne planlegge oppfølgingstimer frem i tid. Dette vil primært gjelde eldre pasienter med kronisk sykdom.

 

Timebestilling hos de andre fastlegene vil foregå som vanlig.

 

TIME PÅ DAGEN:

 

Hvis du blir SYK UTENOM KONTORETS ÅPNINGSTID:

Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag, send SMS/timebestilling på internett med det samme, eller ring neste morgen i telefontiden, så vil du få time på dagen. Hvis fastlegen din ikke er tilgjengelig vil en av de andre legene ved senteret hjelpe deg.

Hvis tilstanden IKKE kan vente til dagen etter, ring Legevakt 116117.

 

Hvis du trenger VANLIG LEGETIME. Send SMS eller bestill på helserespons.no. Det er viktig å få inn bestillingen så tidlig som mulig; enten samme morgen eller kvelden før. Du vil da få time samme dag. Du kan også ringe i telefontiden.

Hvis du kommer innom kontoret, har vi dessverre som regel ikke mulighet til å gi time der og da, men evt. på et nærmere angitt tidspunkt senere på dagen.

Alle leger på Bygnes legesenter har ulike oppdrag i kommune eller helseforetak i tillegg til Fastlegejobben. Det betyr at de ikke er tilgjengelig hver dag.

Du finner en nærmere angivelse av hvilke dager i uken fastlegen din er tilstede på forsiden.

 

Kan du stole på å få TIME SAMME DAG når du tar kontakt?

Hvis du kontakter oss på morgen eller formiddag samme dag, eller aller helst kvelden før du trenger time, vil vi gi time denne dagen. Dersom du tar kontakt for timebestilling senere på dagen, er du ikke garantert time samme dag. Da vil du få tilbud om time dagen etter.

Før du tar kontakt bør du gå inn på hjemmesiden vår og sjekke at legen din er tilstede den aktuelle dagen. Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp når din fastlege ikke er tilgjengelig vil en av de andre legene ved senteret hjelpe deg.

 

Hvis du skal måle INR og få dosert MAREVAN? Dette er eneste pasientkategori som kan komme direkte uten timeavtale. Meld fra i luken når du kommer, du vil da bli satt opp på laboratorie-timelisten. Legen kommer inn i bildet når INR-svaret foreligger. Vi ønsker at pasientene selv passer på å komme til INR-måling når egen fastlege er tilstede. En egen oversikt over dette finnes på forsiden. Dersom denne pasientkategorien ønsker å ha samtale med fastlegen utenom INR dosering, må de bestille time som angitt over.

 

 

NYTTIG INFORMASJON FOR ALLE PASIENTER:

 

Hvis du IKKE KOMMER GJENNOM PÅ TELEFON: Send en melding på SMS eller helserespons.no

 

Hvis du trenger å gi legen en KORT BESKJED ELLER SPØRSMÅL PER TELEFON?

Ring eller kontakt oss på samme måte som angitt i avsnittet over og oppgi din beskjed. Du vil enten få tilbakemelding fra fastlegen via hjelpepersonallet eller høre fra fastlegen selv innen 2 virkedager.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING:

De fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift. Din arbeidsgiver vil gi deg beskjed om dette og er pliktet til å gi deg beskjed dersom du ikke har flere egenmeldingsdager igjen. Sykemelding gis som hovedregel etter maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det har ingen hensikt å bestille time for sykemelding før dette. Dersom du har fravær fra jobb utover egenmeldingsdagene dine må du ta kontakt med legekontoret for å få vurdering av arbeidsevne. Legen har ikke mulighet til å tilbakedatere en sykemelding dersom du ikke har vært i kontakt med oss for det aktuelle tidligere.

 

Hvis du trenger en RESEPT PÅ FAST MEDISIN:  Da kan du bestille med SMS eller send melding via helserespons.no. Hovedregelen er at e-resept genereres av fastlegen. Dette skjer som regel innen 2 virkedager. Du kan sjekke om resepten er klar på helserespons.no. Bruker du et vanedannende legemiddel som ikke er gitt på blåresept? Da må du bestille legetime for å vurdere videre behov og toleranse for medikamentet før fornyelse av resepten.

 

GRAVIDE: Bestill time som angitt over. Første svangerskapskontroll er i uke 8-12 (svangerskapsprøver kan først tas i 12. svangerskapsuke). Det anbefales at gravide har første samtale med jordmor før uke 12 og bestiller legetime til første svangerskapskontroll i uke 12. Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide til hver time.

 

Hvis du tror at du har BLÆREKATAR: Bestill time som angitt over. Husk å ta med urinprøve.

 

Hvis du ønsker å FJERNE FØFLEKK eller lignende? Bestill time som angitt over. Legen vil som regel vurdere føflekken og så sette opp på ny time for fjerning/ innsending.

 

Hvis du ønsker å ta en BLODPRØVE: Hovedregelen er at ingen skal ta blodprøver før lege har vurdert indikasjonsstilling og hvilke prøver som skal tas. Man må derfor inn til en legetime først.

 

Hvis du synes det går FOR LANG TID TIL DU HØRER NOE FRA LEGEN etter at du har tatt blodprøver eller andre undersøkelser? Hovedregelen er at legen tar kontakt hvis det er gjort avvikende funn som bør kontrolleres eller følges opp. Vi har ikke kapasitet til å informere om normale prøvesvar, men dette kan du avtale i hvert enkelt tilfelle med fastlegen din.

 

Har du blitt HENVIST TIL BILLEDDIAGNOSTIKK (Røntgen, Ultralyd, CT, MR) må du selv bestille oppfølgingstime hos din fastlege 2 uker etter bildetakingen. Det tar som hovedregel 10 virkedager før beskrivelsene mottas.

 

Hvis du trenger SYKEMELDING ELLER FORLENGELSE AV SYKEMELDING? Bestill time som angitt over hvis ikke annet er konkret avtalt med fastlegen din.

 

Hvis du trenger FØRERKORTATTEST?: Bestill time som angitt over. Husk å ta med evt. briller til synstesten.

 

Hvis du trenger SJØMANNSATTEST/OFFSHOREATTEST? Bestill time som angitt over hos Dr. Ertvaag, som er godkjent sjømannslege og petroleumslege.

 

Hvis du er MISFORNØYD MED FASTLEGEN DIN: Vårt ønske er at du tar dette opp med legen din i forbindelse med en time. Kanskje kan evt. misforståelser oppklares. Ofte vil en ærlig tilbakemelding være nyttig for legen og noen ganger vil det kunne åpne opp og legge til rette for en bedre relasjon mellom lege og pasient. Dersom du fortsatt vil bytte fastlege gå til portal for å bytte fastlege på helsenorge.no: Bytte fastlege

 

Hvis DU GLEMMER TIMEN DIN? Hovedregelen er at du må dekke tapt arbeidsfortjeneste for fastlegen, fordi du har opptatt en time. Dette utgjøres av egenandel og tapt trygderefusjon + et faktureringsgebyr. Husk å bestille ny time hvis problemstillingen  fortsatt er akutell.

 

 

 

 

 

 

 

Offshore og sjømannslege

10. mars 2016 kl. 09:01

Dr Elisabeth N. Ertvaag og Dr. John Simon Ertvaag er Offshore og Sjømannslege sertifisert. Ta kontakt om du trenger disse attester. Ta med deg gammel attest om du har.

 

Nytt Tlf Nr

3. mars 2015 kl. 12:41

Vi har nytt tlf nr. Det nye nr er 52810199.

Det er fortsatt mulig å bestille time på nett/SMS.

Ris og ros - gi oss tilbakemelding!

24. juni 2014 kl. 17:22

Vi ønsker din tilbakemelding for å kunne bli bedre. På venterommet er det derfor satt opp en "ris-og-ros"-kasse der du kan gi oss direkte tilbakemelding om det er noe du er veldig fornøyd med, eller om det er noe som du synes vi bør gjøre bedre. På forhånd takk! Hilsen alle oss ved Bygnes legesenter (NB! gjelder ikke dr Lunds praksis).

Åpningstider

Mandag og fredag: Kl 08.00 - 14.00
Tirsdag - torsdag: Kl 08.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Telefontid alle åpne dager:
Kl. 08.30-10.30
Kl. 12.00-13.30

Adresse

Bygnes Legesenter
Vestheimvegen 1
4250 Kopervik
Likeved Shell stasjon Bygnes rundtkjøring. 2. etasje samme bygning som Jernia.
Vis kart

Kontakt oss

Bygnes Legesenter
Vestheimveien 1
4250 Kopervik

Sentralbord: 52810199
Faks: 52810192
Bilde som representerer legekontoret